#
#

Navigace

Obsah

Digitální povodňový plán obce Jemníky

Povodňový plán je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území. Povodňový plán stanoví směrné limity stupňů povodňové aktivity.

 

Odkaz na digitální povodňový plán obce naleznete zde.

 

Na tomto odkazu naleznete veškeré důležité informace včetně aktuálních kontaktů na povodňovou komisy.

 

Níže naleznete odkaz, na kterém je možné sledovat aktuální hladinu vodního toku Knovízský potok.

Aktuální hladina Knovízského potoka v obci Jemníky zde.