Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Jemníky od pastvin 2007

 

logo TTC Jemníky

TTC Jemníky 1996

 

Czech POINT 

Kontaktní místo

 

Jemníkys čísly domů

 

Správce stránek:

info@obecjemniky.cz

Navigace

Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

PDF ke stažení zde:

VV silnice u čp. 31 používání.pdf

podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci –
na silnici III/00724 k. ú. Jemníky v km staničení cca 4,100 (směr staničení Slaný - Pchery) z důvodů zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci akce stavby kNN pro čp. 31 Jemníky


Místo užití: Dopravní značení bude instalováno z důvodů bezpečnosti a plynulosti silničního provozu - pro informovanost řidičů dle schéma dopravně inženýrského opatření odsouhlaseného KŘ Policie Stč. kraje - DI Kladno, které je přílohou tohoto stanovení
Termín osazení dopravního značení: od 30.9.2017 - do 4.10.2017
Dopravní značení zajistí: Proznak s.r.o. J. Hory 1494, Kladno, IČ: 25066471, p. Vozár, tel. 724501709
Odpovědná organizace a osoba za žadatele: Elektromont Matějka a.s., J. Šotky 445, Nové Strašecí, IČO 25732633, p. Jan Matějka, tel. 602294140


Provedení a umístění: Přechodné dopravní značení bude instalováno v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 65,66 (2. vydání) a ČSN 12899-1. Barevně, rozměrově i umístěním musí dopravní značení odpovídat příslušné platné normě ČSN, zákonu o silničním provozu a vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Viditelnost DZ musí být v obci zajištěna ze vzdálenosti 50m, mimo obec 100m.
Stávající dopr. značení, které by bylo v rozporu s přechodnou úpravou provozu na poz. komunikaci, bude zakryto. Po ukončení prací na komunikaci musí být přechodné DZ odstraněno.

Vyvěšeno: 3. 10. 2017

Datum sejmutí: 19. 10. 2017

Zodpovídá: Jiří Landa

Zpět