Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Cesta do Knovíze,prosinec 2013

 

logo TTC Jemníky

TTC Jemníky 1996

 

Czech POINT 

Kontaktní místo

 

Jemníkys čísly domů

 

Správce stránek:

info@obecjemniky.cz

Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: MUSLANY/33739/2017/SÚ

Návrhu územního plánu Jemníky.

Zveřejnění návrhu ÚP Jemníky - PDF

 

Městský úřad ve Slaném
stavební úřad
úřad územního plánování
Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 111, fax: 312 522 771
Spis. zn.:
8374/2012/-SÚ - Ot.
Slaný dne 19.7.2017
Č.j.:
MUSLANY/33739/2017/SÚ
Vyřizuje: Tel: E-mail:
Vladimír Otta
312 511 150
otta@meuslany.cz
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad ve Slaném - úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), na základě Zadání územního plánu Jemníky pořídil dle § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu územního plánu Jemníky.
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona oznamuje zveřejnění Návrhu územního plánu Jemníky.
Grafická a textová část Návrhu územního plánu Jemníky je ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky vystavena k veřejnému nahlédnutí v kanceláři stavebního úřadu Městského úřadu ve Slaném, na obecním úřadě v Jemníkách a na internetových stánkách:
http://www.meuslany.cz/cs/mestsky-urad-a-odbory/stavebni/uzemni-planovani/, a to
od 31. července do 20. září 2017
Pořizovatel podle § 50 odst. 3 stavebního zákona v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů upozorňuje:
Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tj. do 20.9.2017) může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Připomínky k Návrhu územního plánu Jemníky zasílejte písemně ve stanovené lhůtě na adresu: Městský úřad ve Slaném, stavební úřad, Velvarská 136, 274 01 Slaný.
Vladimír Otta
úřad územního plánování stavebního úřadu MěÚ ve Slaném
Vyvěšeno: 31.7.2017
Sejmuto:
Č.j. MUSLANY/33739/2017/SÚ str. 2
Obdrží: 1. Obec Jemníky, IDDS: 89vanu9 sídlo: Jemníky č.p. 97, 274 01 Slaný 1

Vyvěšeno: 31. 7. 2017

Datum sejmutí: 21. 9. 2017

Zodpovídá: Jiří Landa

Zpět