Navigace

Obsah

Zvolení členové do zastupitelstva obce Jemníky
ze dne 11.10. 2014
 
Pořadí Podíl Kandidátní listina Pořadí
v rámci
strany
číslo název
1 93,00 9 Pavel BRABEC 1) 1
2 88,00 3 Jaroslav ŠAROCH 1
3 84,00 16 Milan RICHTER 2) 1
4 83,00 10 Jiří LANDA 1
5 83,00 14 František ŠAROCH 1
6 81,00 15 Lenka TOTTOVÁ 1
7 80,00 1 Miroslav VALEŠ 1
8 75,00 4 Ladislav KUČERA 1
9 74,00 6 Václav ČERNÝ 1

 

1) vzdání se mandátu zastupitele 3.6.2015

2) vzdání se mandátu zastupitele 14.10.2015

 

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
celkem zpr. v %
9 1 1 1 100,00 205
  
 
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
69,76 143 1 059
 
Složení  zastupitelstva obce Jemníky z ustavujícího zasedání, ze dne 4. listopadu 2014
  
funkce jméno
Starostka                                                   Lenka Tottová
Místostarosta Ladislav Kučera
 
 
 
 
 
 
Kontrolní výbor
funkce jméno
předseda                                                              Václav Černý          
člen Milan Richter
člen Jiří Landa
 

 Finanční výbor

 
funkce jméno
předseda                                                              Jiří Landa        
člen Václav Černý
člen Milan Richter

 


 
Fakultativní orgány
 
Komise pro rozvoj obce a veřejný pořádek
funkce jméno                
předseda                   František Šaroch (ZO)
člen                                                                      Pavel Brabec (ZO) do 3.6.2015
člen              Jaroslav Šaroch ml.(ZO)
člen Miroslav Valeš (ZO)
člen Ing.Libor Křeček (OJ)
 
 
Komise pro kulturní život v obci a sociální záležitosti
funkce jméno
předseda                                                               Milan Richter (ZO)         
člen David Šmíd (OJ)
člen Pavel Pražák (OJ)
 

ZO - zastupitel obce

OJ - občan Jemník