Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Jemníky

2.

Důvod a způsob založení

Obec Jemníky vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 9 členů

Státní správa
Lenka Tottová - starostka
Ladislav Kučera - místostarosta
 

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Jemníky
Jemníky 97
274 01 Slaný

Telefon kancelář: 312 525 292
Mobil starosta : 606 622 700
E-mail: info@obecjemniky.cz 
Internet. stránky: www.obecjemniky.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Jemníky
Jemníky 97
274 01 Slaný

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Jemníky
Jemníky 97
274 01 Slaný

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 17.00 - 18.00
Středa 17.00 - 18.00

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 312 525 292
Kancelář starosty
Tel: 312 525 292
Mobil: 606 622 700
e-mail: info@obecjemniky.cz

4.5.

Čísla faxu

Nepoužíváme

4.6.

Adresa internetové stránky

www.obecjemniky.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

info@obecjemniky.cz

4.8.

Další elektronické adresy

nejsou

5.

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s.
číslo účtu/kód banky: 0388108359/0800

6.

00234478

7.

DIČ

CZ00234478

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

2011  ,  2012

2013

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Zde ke stažení

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Jemníky - Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2010

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat zde..

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Jemníky vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy - zde ke stažení

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Jemníky poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017