Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Letecký snímek 2008

 

logo TTC Jemníky

TTC Jemníky 1996

 

Czech POINT 

Kontaktní místo

 

Jemníkys čísly domů

 

Správce stránek:

info@obecjemniky.cz

Navigace

Obsah

 1. statistické údaje k r.2002
 2. plynofikace a vodovod
 3. lokalita Humboldt
 4. společenský život
 5. občanská vybavenost
 6. dopravní obslužnost
 7. aktuální stav obce Jemníky 2012

Vývoj obce od roku 1990 do roku 2002

(autor: Ladislav Kučera)

 

Když v roce 1990 přecházela obec na zcela nový způsob finančního hospodaření, tzn.že hospodaří pouze s penězi vyprodukovanými v obci, měla velkou výhodu v tom, že prakticky po celé obci byly komunikace pokryté asfaltem a po celé obci byly chodníky.
 
Proto zastupitelstvo obce určilo jako prioritu v investičním plánu pro příští léta vybudování vodovodu a plynofikaci obce. Jak je uvedeno v úvodu, produktivní část obyvatel je menší a příliv finančních prostředků do obce proto není veliký. Jemníky proto začaly intenzivně spořit finanční prostředky za účelem realizace svých plánů. V této době v obci fungoval obchod Jednota, který zajišťoval zásobování občanů základními potravinami.
 

 Statistické údaje k r.2002


Obec Jemníky má v současnosti 200 obyvatel, z toho 160 obyvatel je starší 18 let a 46 obyvatel je starších 60 let. Z této malé statistiky vyplývá, že věkový průměr obce je poměrně vysoký. V obci je postaveno 104 domů. Z tohoto počtu slouží 30 domů pouze k rekreaci. Za posledních 12 let bylo postaveno 9 nových domů autoservis, hospoda a velká většina ostatních domů prošla menší i větší rekonstrukcí za účelem zlepšení podmínek pro bydlení. (Pozn.: Údaje platné ke konci roku 2002)


Naše obec patří mezi malé vesnice okresu Kladno, ale vybaveností se může srovnávat i s daleko většími vesnicemi. V uplynulých letech několikrát musely Jemníky odolat tlaku na přidružení k obci Pchery, nebo Knovíz. Protože vždy sestavila obec svůj obecní úřad , mohla rozhodovat o svých finančních prostředcích sama.

V minulých letech musela obec vzdorovat omezení dopravy, když byla zrušena trať Zvoleněves - Kladno Dubí. I přes sliby nadřízených orgánů do dnešního dne není plnohodnotná náhrada dopravního spojení se sousedními lokalitami. Díky výstavbě rychlostní komunikace 7/1 Praha - Louny se Jemníkům splnil dlouholetý sen a podařilo se obec zprůjezdnit. Ten kdo pamatuje polní cestu do Pcher, určitě ocení dnešní stav, kdy dostupnost školy a lékaře je lepší a pohodlnější hlavně pro starší občany a děti.
 
Komunikace přes obec je sice výhoda, ale bohužel pro obyvatele obce bydlící podél této silnice současný provoz přináší mnoho útrap. Doufáme, že oprava mostu v Knovízi umožní zástupcům obce prosadit omezení provozu těžkých nákladních automobilů přes obec.
 
Není možno opomenout ani vítězství Jemník při sporu s nadřízenými orgány, které chtěly prosadit vybudování velké skládky komunálního odpadu v prostoru lesíka "Kobylka". I když se ráz krajiny na sever od obce zásadně změnil, skládka by určitě na dlouhá léta negativně ovlivnila život v tomto regionu. Nepříznivou finanční okolností byla prohra v soudním sporu s restituenty o budovu bývalého MNV. Obec byla postavena před nelehký úkol, postavit novou budovu obecního úřadu z vlastních zdrojů.

 

 Plynofikace a vodovod


Pro plynofikaci obce se podařilo získat dotaci od Státního fondu životního prostředí. Součástí dotace je i úvěr, který obec ještě musí splácet asi 3 roky. Mimo bytového domu "Na mašině", 5 přilehlých domů a autoservisu které plynofikovány z důvodu větší vzdálenosti od obce nejsou, je plynofikována celá obec.

Vodovod v obci byl vybudován
díky dotaci z ministerstva zemědělství a vlastních prostředků obce. Nezanedbatelnou pomocí při financování vodovodního řadu byla pomoc od občanů Jemník formou návratné půjčky. Občané nezištně půjčili obci 700 000 Kč, které doufám do listopadu letošního roku vrátíme zpět. Našli se občané, kteří půjčit prostě nechtěli a našli se i občané, kteří půjčenou částku změnili na sponzorský dar.

Bohužel v Jemníkách není obchod. Po převzetí prodejny Jednoty zpět do soukromého vlastnictví fungovala prodejna smíšeného zboží až do roku 2001 "U Landů". Dnes je obchod uzavřen a občané musí za nákupy do sousedních obcí a do Slaného. Doufám, že i tento problém se podaří časem vyřešit.
 

 Lokalita Humboldt

 

V  roce 2001 byl zavezen bývalý důl "Humboldt". Na sousedních pozemcích, které má obec v plánu získat je uvažováno s výstavbou nových rodinných domů formou individuální výstavby. Tento záměr je zapracován do územního plánu obce Jemníky, který je ve fázi zpracování.

Obec měla v plánu i vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků zatím tento záměr není aktuální. Obec Jemníky řídí devítičlenné obecní zastupitelstvo, ve kterém pracují dvě komise. Stavební a veřejného pořádku a sociálně zdravotní.
 
 Společenský život

V obci se zachovala tradice vítání nových občánků, což dokladuje kronika narozených dětí, dobře pracuje sbor dobrovolných hasičů, obec reprezentují i sportovně založení občané formou nohejbalu, stolního tenisu i mladí fotbalisté začlenění v oddílu Knovíz. V budově obecního úřadu byla k dispozici veřejná knihovna, nyní zrušena pro malý zájem a ženy mohou pěstovat linii pomocí aktivního cvičení pod vedením cvičitelky.
 
Na začátku roku 2002 se zformoval v obci  dobrovolný spolek občanů "Zájem", který se od začátku věnuje zvelebování veřejných prostranství, pro děti vybudoval vlastními prostředky dětský koutek v prostoru hasičské nádrže, organizuje pro děti sportovní hry, dětský den atd.
 
Protože obec Jemníky posledních 12 let intezivně šetřila na již zmíněné akce, rozpočet, který navrhne pro příští roky 2003 - 2006  bude zaměřen na vylepšení vzhledu obce, úpravu zelených ploch opravu chodníků, místní komunikace, hasičské nádrže atd.

 

 Aktuální stav obce Jemníky v roce 2012

Počet trvale hlášených obyvatel 266

Z toho je 135 žen a 131 mužů

Věkový průměr žen je 40 let
Věkový průměr mužů je 38 let

Nejstaršímu občanovi je 90 let
Dětí od 0 - 5 let věku zde žije 29
Dětí od 6 - 15 let věku zde žije 40
 

Počet postavených domů 106

Z tohoto počtu je 27 domů bez trvalého obydlení a 79  trvale obývaných

 Občanská vybavenost 

 • plynofikace obce (mimo místní části Mašina)
 • obecní vodovod
 • dešťová kanalizace
 • hospoda " U Chlumčáka" (provozní doba zde..)
 • hřiště na nohejbal,volejbal
 • dětské hřiště
 • telefonní budka (ve středu obce U Kapličky)
 • možnost připojení na WIFI poskytovatele internetového připojení KLfree.net
 • dokončený územní a regulační plán obce

 

 Dopravní obslužnost

 • Spoj č.12 Městské hromadné dopravy ČSAD Kladno
  jezdící na trase Kladno-Pchery-Jemníky-Knovíz-Slaný a zpět